Stumpff, Johan Eduard-

1813-1871, eigenaar van het theater Frascati in de Nes te Amsterdam. Tot 1859 werden in Frascati alleen muziekuitvoeringen gegeven.

Op 16 september 1859 schrijft m. Tine (vw x, p. 51) onlangs gelezen te hebben dat er plannen zijn om in Frascati ook toneeluitvoeringen te gaan geven. Dit bericht was voor m. aanleiding contact te zoeken met Eduard Stumpff - evenals hijzelf *vrijmetselaar - aangaande de opvoering van De Bruid daarboven.

Op 13 september schreef hij vanuit Brussel een brief ‘Aan het Kapittel van den Verheven Graad van het rozenkruis Concordia vincit animos te Amsterdam’, waarin hij beleefd verzocht of hij zijn drama ongefrankeerd mocht toesturen. Als aanbeveling haalde hij enkele lovende woorden van *J. van Lennep aan (vw x, p. 48-50). *W.J.C. van Hasselt beantwoordde deze brief op 22 september. Hij schrijft dat Van Lennep zich van deze lovende woorden niets kan herinneren, dat Frascati geen geschikte gelegenheid is voor toneelstukken en stelt m. voor het stuk ter beoordeling voor te leggen aan Roobol & Tjasink, de eigenaars van de Stadsschouwburg (vw x, p. 56).

Uiteindelijk komt het stuk via Van Lennep en Van Hasselt bij *J.E. de Vries terecht (vw x, p. 66).