Spoorwegen

In de Minnebrieven schrijft m. dat de spoorwegen gebouwd werden van ‘gestolen geld’, nl. uit de *batige saldo's van de Indische begroting:

‘Koopt, gy, die spoorwegen bouwt van gestolen geld, en tot betaling den bestolene bedwelmt met opium, Evangelie en jenever!’ (vw ii, p. 22)

*Rijnspoorwegmaatschappij *Bredius