Schmoel

personage uit de *Kruissprook (Minnebrieven, vw ii, p. 106-114), ‘Schmoel de wisselaar’. Hij werpt ‘den kruisman’ herhaaldelijk met ‘drek’. Men zegt over hem: ‘Hy is 't, die 't laatst verjaagd werd uit den tempel,/Omdat hy schacherde in Jehovahs huis...’

In een noot uit 1865 bij zijn ‘Brief aan Ds. W. Francken Az.’ schrijft m. dat de christenen, zodra ze inzagen dat zijn ‘streven slechts menselykheid en recht ten doel had’ ‘gemene zaak gemaakt hebben met behouders, liberalen, mannen van de beurs (...).’ In 1875 voegt daaraan toe: ‘Ja, en vooral met den edelen Schmoel!’ (vw i, p. 387). *Sneeker Crt.