Schiff, Severijn Daniël-

1799-1858, als directeur der Cultures in Indië kreeg hij in 1856 het verslag van *Brest van Kempen naar aanleiding van dd.'s aanklacht tegen de regent van *Lebak, ter beoordeling. In een missive aan Brest van Kempen schrijft Schiff hierover dat het een schadelijke invloed zou uitoefenen op de leefwijze der inlandse ambtenaren, als de regent, in plaats van afkeuring, een ‘gunst bewijs werd gegeven, door kwijtschelding van het hem, bij besluit d.d. 30 September 1855 No. 19 verleende voorschot.’ (13 oktober 1856, vw ix, p. 655).