Louise

personage uit *Vorstenschool, de edele en mooie koningin. Zij vertolkt m.'s ideaal van een niet-constitutioneel koningschap; zij wil het ‘laaggezonken’ volk economisch en cultureel verheffen en zij poogt haar gemaal, koning George, tot een hogere opvatting van zijn taak te brengen. Wellicht werd m. voor haar rol geïnspireerd door koningin Sophia (1818-1877) die hij persoonlijk kende.

In een noot bij Idee 533 wijst m. op de ‘familie-gelykheid’ tussen ‘den sentimentelen Holm’ uit *De Bruid daarboven en ‘de flinke verstandig-gevoelige Louise’ (vw iii, p. 439).

De rol van Louise werd het eerst vertolkt door *Mina Krüseman. Vanaf 20 mei 1875 trad zij in dertig voorstellingen van Vorstenschool op. Daarna werd de rol achtmaal gespeeld door *Nans Sandrock-ten Hagen, en vanaf 25 november 1875 vertolkte *Maria Catharina Beersmans de rol 47 maal. Van 20 november tot 12 december 1876 speelde Sophie de Vries koningin Louise. (Lit. Frits Smit Kleine, Schrijvers en Schrifturen, Haarlem, 1891, p. 20).

Andere actrices die koningin Louise vertolkten waren: Julia van Lier-Cuypers, Alida Tartaud-Klein, Wilhelmina Schwab-Welman, Rika Hopper, Fie Carelsen en Sjoukje Hooymaayer (de laatste voor vara-tv).