Knak, Gustav F.L.-

(m. spelt Knack) 1806-1878, orthodox predikant te Berlijn, hielp in 1831 bij de strijd tegen de cholera, ijverde voor de zending. Daarnaast was hij dichter van godsdienstige liederen. Vanuit zijn godsdienstige overtuiging beweerde hij dat de zon om de aarde draaide. Dit leidde tot felle strijd in de pers.

In zijn ‘Van den Rijn’-bijdrage van 1 juli 1868 (vw xiii, p. 70-72) bespreekt m. deze strijd; in de Divagatiën schrijft hij over Knak:

‘Dominee Knack te Berlyn, die met z'n bybel in de hand, het draaien van de zon staande houdt tegen *Kepler, Copernicus, *Galileï en al degenen die na deze heren zo gemakkelyk aan hun aardedraaiende wysheid gekomen zyn, noem ik een behouder van de echte soort, en ik heb eerbied voor 's mans eerlykheid, al zy 't dan niet voor z'n verstand. Het e pur si muove van Galileï is beroemd... ten onrechte: want toen de nood aan den man kwam, trok hy die woorden in. Probeer eens dien Dominee Knack z'n en tóch staat ze stil! te doen intrekken!’ (vw v, p. 336)

*Saaymans Vader