Kepler, Johannes-

(m. spelt Keppler) 1571-1630, Duits sterrenkundige, stelde de wetten voor de omloopbanen van de planeten op, die de ‘Wetten van Kepler’ genoemd worden.

m. noemt hem herhaaldelijk als een belangrijk wetenschapper, die - desondanks - in heksen geloofde (aant. bij het Gebed van den onwetende, vw i, p. 478).

*Knak