Geschiedenissen van gezag

negen parabelen in de Minnebrieven (vw ii, p. 34-44). waarin m. laat zien dat de ontwikkeling van de mens wordt belemmerd door verschillende vormen van gezag, met name het *geloof. De tiende geschiedenis van gezag wordt door hem plotseling gestaakt na de zin: ‘Er was eens een land, laag gelegen aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde...’ omdat hij afgeleid wordt: ‘men timmert en metselt om my heen’ (vw ii, p. 44). De geschiedenissen werden in het Duits vertaald door *C. Derossi en *W. Spohr. Een Franse vertaling werd verzorgd door Alexander Cohen (1892); J.L. Bruijn vertaalde ze in 1909 in het Esperanto.

*Meyners