Wijnbergen, Sophia Louise (baronesse) van-

1823-1846, zuster van Tine (*Everdina Huberta van Wijnbergen), kwam in 1845 met haar twee zusters naar Indië. Zij overleed op 31 juli 1846 te Tjiandjoer. Op 28 oktober 1845 schrijft dd. aan Tine dat hij ‘met leedwezen’ gezien heeft dat Sophie ‘onopregt’ is. Hij vindt dit, evenals Tine, een groot gebrek en belooft dat hij haar op Parakan Salak zal observeren en met Tine over haar zal spreken (vw viii, p. 507).