Waltman Jr., Jan.-

1839-1891, uitgever en eigenaar van een technische boekhandel en drukkerij te Delft. In 1881 associeerde hij zich met J. Muusses te Purmerend; de firmanaam werd *J. Muusses & Co. In 1889 werd de firma ontbonden, waarbij het Multatuli-fonds overging naar Muusses.

Waltman Jr. werd rond 1870 door de Delftse student *Van Plettenberg benaderd met het verzoek werk van m. uit te gaan geven. Bij Waltman Jr. verschenen vanaf 1870 achtereenvolgens m.'s Nog-eens: Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indië, Duizend-en-eenige Hoofdstukken over Specialiteiten en de Millioenen-studiën.

Aanvankelijk wilde hij alleen via Van Plettenberg met m. omgaan, biechte hij enkele weken na m.'s dood aan Mimi op (brief van 24 maart 1887, vw xxiv, p. 354). Maar er was al snel sprake van wederzijdse sympathie, die resulteerde in een uitvoerige briefwisseling, die tot 1884 zou gaan duren. Van deze correspondentie zijn alleen m.'s brieven bewaard gebleven. Op 15 augustus 1876 logeerde Waltman Jr. enkele dagen bij m. in Wiesbaden (vw xviii, p. 441). Toen de uitgave van m.'s werk werd overgenomen door de firma Muusses & Co, schreef m. Waltman Jr. op 20 oktober 1881 dat hij ‘nooit iets anders dan goeds’ van hem ondervonden had (vw xxi, p. 490). Na de associatie met Muusses in 1881 bleef Waltman Jr. het contact met m. over herdrukken van diens werk onderhouden.