Thorbecke, W.-

1843-1917, zoon van de voorgaande, advocaat en later landsadvocaat. Hij verdedigde in het proces van *H.J. Jut diens medeplichtige en echtgenote Christina Goedvolk.

Op 19 mei 1876 spot m. in een brief aan G.L. Funke: ‘Ook Thorbecke's zoon heeft in 't proces Jut 'n prachtige rol gespeeld! t Is 'n spelletje!’ (19 mei 1876, vw xviii, p. 362).