Swart Abrahamsz, Theodoor-

*Abrahamsz, Theodoor Swart