Staël-Holstein-Necker, Anna L.G. barones de-

1766-1817, Frans schrijfster. Vanaf 1794 hield zij een toonaangevende politieke en literaire salon in Parijs. In 1803 werd zij, als tegenstandster van Napoleon, verbannen. Zij schreef onder meer: Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.J. Rousseau (1788), De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations (1796) en de romans Delphine (1802) en Corinne, ou l'Italie (1807). *vrouw, positie van de