Spamer, Franz Otto-

1829-1886, stichtte in 1847 de uitgeverij Otto Spamer te Leipzig. In mei 1881 verzocht *Taco de Beer m. om een levensbericht voor Spamers Illustriertes Konservations-Lexikon der Gegenwart (Leipzig, 1881-1882). De Beer publiceerde m.'s bittere antwoord uiteindelijk in de *Portefeuille van 25 juni 1881 (vw xxi, p. 347-351). Het slot van m.'s antwoord luidt:

‘Zeg aan Spamer dat ik in Indie my verzet heb tegen geweldenarij, en dat de dankbare Natie me daarvoor met schatten beloond heeft. Maar vertel er niet bij, om godswil niet, dat 'n zeer enkele mij voor die moedige plichtsbetrachting heeft uitgescholden, zwart gemaakt, belasterd. 't Mocht eens dezen of genen afschrikken van 't goede! Breng overigens, wat ik u bidden mag, de Duitschers niet in de meening, dat Havelaars pogingen en offer iets goeds hebben tot stand gebracht voor 't mishandeld Insulinde. Het tegendeel is waar. Volgens de laatste berichten is “Lebak een woesteny.” Zoo zeggen de Indische couranten, en Nederland, uit die berichten alweder - ten overvloede waarlijk! - de overtuiging puttende dat Havelaars streven een rechtmatigen grond had, heeft zich gehaast, mij als nationaal huldeblyk nog eenige millioenen optedringen. Ik zal ze gebruiken om Sekretarissen te bezoldigen en, m'n nuttelooze pen voor goed wegwerpende, aan m'n vijanden 't voorwendsel te ontnemen mij voor 'n fabrikant van boeken uittemaken. Zeg dàt aan Spamer.’