Scaevola, Gaius Mucius Cordus-

Romeins held, die in 507 v.Chr. Porsenna, de koning der Etrusken, probeerde te vermoorden, toen die Rome belegerde. Om de Romeinse onverschrokkenheid te tonen, stak hij zijn rechterhand in het vuur. De aanvaller brak na dit staaltje van heldenmoed het beleg op.

*Brutus 2 *Montmorency