Santen, Pieter van-

(1838-1877) associeerde zich in 1860 in Leiden met de boekhandelaar-uitgever Van den Heuvell; firmanaam werd Van den Heuvell & Van Santen. In 1870 richtte hij samen met *G.L. Funke Het Nieuws van den Dag op. Zijn fonds was gevarieerd: naast enkele vertaalde romans, bevatte het ook verhalen van Aimard, onderwijsboeken en een reisgids. In 1873 kocht hij voor f2500 van *K.H. Schadd het eigendomsrecht van de Max Havelaar (bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 40, p. 37; vw xv, p. 592).

Hij kocht het boek, aldus Funke in een brief aan m. d.d. 6 maart 1873 ‘enkel op de speculatie dat ik hem dadelijk een f 500, - winst zou bieden’. Funke schrijft verder er zeker van te zijn dat niemand die winst zal bieden (vw xv, p. 662-663). Op 26 januari 1874 bericht Funke de rechten van de Max Havelaar na veel moeite voor f 2100 te hebben gekocht (vw xvi, p. 396). Van Santen heeft geen herdruk van het boek op de markt gebracht.