Rijn, Johannes G. van-

predikant te Zwolle, werd in 1864 wegens zijn onchristelijke wandel uit zijn ambt en bediening ontzet. Hij verklaarde zelf orthodox te zijn. Het vonnis van het Provinciaal kerkbestuur werd in 1864 door de Synode, waarvan de moderne hoogleraar te Leiden, *prof. dr. J.H. Scholten, voorzitter was, bekrachtigd. In 1865 vertrok hij naar St. Leonards on Sea in Engeland.

m.'s aanvankelijk positieve oordeel over mevr. *Pruimers verandert wanneer hij een gepubliceerde correspondentie van haar met Van Rijn leest. In een brief aan Mimi d.d. 22 mei 1864 noemt hij Van Rijn een ‘schurk’, die mevr. Pruimers geschreven zou hebben: ‘zeg by de verlossing aan den accoucheur dat er niet aan het leven van 't kind gehecht wordt’ (vw xi, p. 304).