Rossinant

naam van het paard van *Don Quichot. In het naschrift bij De Bruid daarboven waarschuwt m. tegen de verlokking van de ‘Rossinant-Frase’:

‘Hoe noemt men iemand die iets getuigt wat hy niet bywoonde, niet ondervond, niet kent, niet weet? Maar ik spreek tot de onnozelen. Hen waarschuw ik tegen de verlokking van Rossinant-Frase. Gelooft me, waarde heilbegerige lezers, het beest brengt u nergens. Al zag 't er welgedaner uit dan we van magere Rossinanten, en gezonder dan we van zuchtige Frasen [*frazen] gewoon zyn, laat het op stal, op stal! Geen genadebrood komt zo duur uit, als expeditiën tegen niemendal.’ (vw iii, p. 549)