Richard I Leeuwenhart

(Coeur de Lion) 1157-1199, koning van Engeland van 1189 tot 1199. Hij nam deel aan de derde Kruistocht, maar werd op de terugreis gevangen gezet door Leopold van Oostenrijk en uitgeleverd aan Keizer Hendrik vi.

Zijn dappere daden zijn beschreven door *Walter Scott in diens roman Ivanhoe. Door dit boek werd Richard i Leeuwenhart het ideaal van veel opgroeiende jongens, van wie dd. er één was. Hiervan getuigt één van zijn verlovingsbrieven aan Tine waarin hij over zijn jeugd schrijft:

‘Daar zijn oogenblikken waarin jongens vele ridderlijke idees hebben, het is de tijd waarin men romans begint te lezen, die wel is waar veel kwaad, maar geloof ik ook veel goeds stichten, het is de tijd waarin men in verbeelding Richard Coeur de Lion naar Palestina volgt, men droomt van middeleeuwsche loyaliteit en chevalerie.’ (27 november 1845, vw viii, p. 555)

*Saladin