Recht voor Allen

1. Dagblad van *Domela Nieuwenhuis.

2. Smids vereniging te Amsterdam die zich direct bij de oprichting op 12 februari 1871 aansloot bij de Internationale. In juni 1872 weigerden de werkgevers loonsverhogingen zolang Recht voor Allen-leden lid van de Internationale bleven.

In een aantekening uit 1872 bij Idee 451 (vw iii, p. 391-392) neemt m. een advertentie uit Het Nieuws van den Dag over, waarin Jean Richard de Graaf, zoon van een ‘Smidsbaas’ zich verdedigt tegen geruchten omtrent zijn lidmaatschap van Recht voor Allen. Toen hij een vergadering van de vereniging bijwoonde, kreeg hij te horen dat hij daarvoor lid moest zijn. ‘Uit een zekeren trots als zoon van een Smidsbaas, meende ik dan liever Donateur te moeten worden, dan mij als eenvoudig lid onder de gezellen te mengen.’. m. haalt deze geschiedenis aan als voorbeeld bij zijn stelling dat vooral de ‘middelstand’ in Nederland zich schuldig maakt ‘aan een karakterloosheid die alle begrip te boven gaat’.