Pool, G.J.

1798-1854, arts te Amsterdam. Verklaarde op 16 april 1854 dat dd. leed aan ‘zenuwaandoeningen, ten gevolge van een nog niet volkomen her-steld levertijden’. Hij raadde daarom aan dd.'s verlof te verlengen (geneeskundige verklaring, vw ix, p. 341). Pool was verder voorzitter van het kapittel Concordia Vincit Animos van de vrijmetselaars in Amsterdam (*vrijmetselarij).