Plicht

In Idee 1186 legt dokter *Holsma aan Wouter uit dat deze zich de eerstkomende tien jaar moet bepalen tot zijn ‘naastby-liggende plicht’ en ‘álle gekheid’ uit zijn gedachten moet zetten. Holsma legt verder uit:

‘onmogelyke plicht is géén plicht, en het jagen daarnaar staat het vervullen van onze werkelyke plichten in de weg’ (vw vii, p. 275-277).