Holsma, dokter-

personage uit de *Woutergeschiedenis. Hij is niet alleen dokter, maar tevens zielearts en ideale opvoeder. Het gezin van dokter Holsma met zijn vrijzinnige begrippen en ongedwongen levenshouding wordt door m. tegenover de vlakke burgerlijkheid van de familie Pieterse gesteld. Dr. Holsma leert Wouter zijn onbeteugelde fantasie te beheersen en steeds zijn plichten te vervullen. Hij geeft de kleine Wouter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. m. verkondigt via deze intellectuele, atheïstische arts veel van zijn eigen ideeën. Carel Vosmaer schrijft in zijn Studiën over Multatuli's werken (Garmond-editie 1899-1901, dl. 1, p. 31-33):

‘In Holsma's gezin vindt Wouter de vroolykheid en ongedwongenheid, waarvan hy geen besef had, het gezonde, menschelyke dat hem moet opvoeden en redden. Wouter is onthutst, verbysterd - hy begrypt niet dat de wereld niet vergaat. Klimmen dien kinderen dien deftigen dokter zoo maar op schouders en kniieën? Is dat diezelfde dokter, wiens beerenvellen en gouden pen hun allen t'huis zoo'n hoog idee van zyn deftigheid hadden gegeven?’