Perk, Christina Elisabeth (Betsy)-

1833-1906, schrijfster van romantisch-sentimentele novellen en pionierster van de vrouwenbeweging. Zij was medeoprichter van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging, stichtte de vereniging Arbeid adelt en richtte het weekblad voor vrouwen, Onze Roeping, op. Tussen 1873 en 1875 trad zij met *Mina Krüseman op als voordrachtskunstenares. Zij schreef onder meer Een kruis met rozen (1864), Wenken voor jonge dames (1868), Elisabeth van Frankrijk (1871), Mijn ezeltje en ik (1874) en het drama De starren liegen niet (1875). In 1902 publiceerde zij over haar neef Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der xxste eeuw.

Via Mina Krüseman kwam zij in 1873 in contact met m. Midden augustus van dat jaar bezochten zij hem samen in Wiesbaden. Ze vonden hem, vooral tot verbazing van Betsy, ‘een zeer beleefden homme du monde’ (Fr. man van de wereld; brief van Mina Krüseman aan haar vader d.d. 2 september 1873, vw xvi, p. 154).

In een brief aan S.E.W. Roorda van Eysinga d.d. 4 september 1873 noemt m. hen ‘twee tegenvoetsters, en komiek om te observeeren’ (vw xvi, p. 160). Mina Krüseman beweert dat Betsy Perk ‘geheel door hem ingepakt is’ (brief aan de familie H. d.d. 5 september 1873, vw xvi, p. 161). Het contact tussen m. en Betsy Perk werd niet voortgezet.