Pène, Henri de-

1830-1888, Frans journalist en schrijver, o.a. onder de pseudoniemen Frédéric en Némo. Hij richtte in 1868 het blad Le Gaulois (het latere Paris-Journal) op, waarvan hij tot zijn dood hoofdredacteur bleef. Daarnaast was hij medewerker van l'Indépendence Belge. Zijn verzamelde kronieken werden uitgegeven als Paris intime (1859); Paris aventureux (1861); Paris viveur (1862) en Paris amoureux (1864). De Max Havelaar opent met een passage uit het werk van De Pène, waarin het leven van de echtgenote van de dichter wordt belicht (vw i, p. 13). m. neemt deze passage op om het boek aan zijn vrouw, *Everdina Huberta van Wijnbergen (‘E.H.v.W.’), op te dragen.

m. stuurde De Pène een exemplaar van de Max Havelaar met een begeleidend schrijven. De Pène bespot deze brief in zijn feuilleton ‘Courrier de Paris’ (l'Indépendance Belge, 23 november 1867; vw xii, p. 518-519). m. nam hem deze ‘onhoffelyken aanval’ zeer kwalijk. Op 28 november 1867 schrijft hij C. Busken Huet:

‘Ik heb dien man geen kwaad gedaan, waarom slaat hy my? Om een courrier te vullen. (...) De Pène blykt een Schryver te zyn. In myn gevoel is die benaming een scheldwoord. Ik zou zeer bedroefd zyn als ik ooit iemand had leed gedaan om 'n blaadje te vullen.’ (vw xii, p. 522-523)