Muurling, Willem-

1805-1882, in 1832 predikant te Stiens (Friesland), vanaf 1837 hoogleraar in de godgeleerdheid te Franeker en vanaf 1840 te Groningen. Verder was hij redacteur van het tijdschrift Waarheid in Liefde.

Als aanhanger van de *moderne theologie wordt hij door m. regelmatig bespot. In Idee 279 en 280 bekritiseert hij Muurlings Formulier ter Huwelijks-inzegening (1858). Hij noemt het een ‘prul’, van het begin tot het eind een ‘gewawel in de tale Kanaäns, vol onzin, blyken van onkunde, leugen en godslasteing, d.i. schending der lieve wetten van de Natuur’. Het is evenwel ‘hoogstbelangryk als graadmeter van de laagte waarop onze maatschappy staat’. Hij formuleert zijn oordeel over Muurling aldus:

‘Welnu, ik zeg: wy hebben met dien Muurling niets te maken. Misschien is die man zo dom niet. Niet dommer althans dan de eerste de beste. Wellicht moeten wy 'm pryzen voor de goedheid zich zó te hebben neergebogen om te voldoen aan zulke behoeften. Wy hebben hier noch met Muurling, noch met welke persoon ook te doen, wy hebben te doen met de dominees in 't godzalig Nederland.’ (vw ii, p. 475-478)