Meyboom, Louis Susan Pedro-

1817-1874, geb. te Emden, theoloog. Hij werd in 1854 de eerste vrijzinnige predikant te Amsterdam en als zodanig woordvoerder van de *modernen. In de perioden 1850-1856 en 1862-1867 was hij redacteur van het tijdschrift De Evangeliespiegel. Verder schreef hij Het leven van Jezus (3 dln., 1853-1861). m. schrijft over dit boek in Idee 435:

‘men leze Dr Meybooms moderne wonderverklaring, waarvan 't volgend proefje:
Het veranderen van water in wyn is zo moeilyk niet als 't schynt. Elke druif bevat immers zóveel delen wa-ter, die later in wyn overgaan. Het kunstje komt dus eenvoudig hierop neer, dat Jezus de wynwording ietwat versnelde... (...) En voor zulke wyshedens worden de Meybomen betaald!’ (vw ii, p. 636)

In de Minnebrieven schrijft een ‘oom’: ‘Lees Meyboom over de wonderen, dan zult ge zien dat het geen wonderen zyn.’ (vw ii, p. 62). In Idee 271 bespreekt m. een prospectus van het tijdschrift De Evangeliespiegel, waarin Meyboom uiterst zelfingenomen verklaart ‘dat alles wat men tot nog toe van 't Evangelie verteld heeft, eigenlyk maar gekheid is’ (vw ii, p. 465).