Meerenberg

(Meer en Berg) vanaf 1847 krankzinnigengesticht te Bloemendaal. De negentiende-eeuwse zegszwijze ‘hij/zij moet naar Meerenburg’ betekent dat degene in kwestie gek is. m. vraagt op 24 november 1874 aan C. Vosmaer of het waar is dat *Salvador ‘te Meerenburg is’ (vw xvii, p. 123), wat inderdaad zo blijkt te zijn (cf. brief van m. aan Vosmaer d.d. 6 december 1874, vw xvii p. 181).