Loffelt, Antonie Cornelis-

1841-1906, toneelcriticus en van 1869 tot 1875 leraar te Dordrecht. Hij schreef daarnaast feuilletons voor Het Vaderland, Het Nieuws van den Dag, De Nederlandsche Spectator en de Navorscher. In 1876 verscheen zijn brochure Jupiter van Vloten en zijn kritiek, waarin hij m. in bescherming neemt tegen *J. van Vloten. Zijn stuk werd in de Levensbode beantwoord met het artikel ‘Een woord over Thersites Loffelt en zijn bedrijf.’ In hetzelfde jaar schreef hij in Athenaeum (jrg. 2, p. 873) het artikel ‘A new part of Multatuli's Ideas. Max Havelaar in French and partly in Spanish’, waarin hij m. wederom verdedigde tegen de kritiek van Van Vloten in diens Onkruid onder de tarwe. Hierop reageerde Van Vloten in De Nederlandsche Kunstbode met het artikel ‘Multatuli. Een waarnemer van kwade zaken; Thersites-Loffelt en zijn gevit’ (jrg. 3, 1876, p. 5-6; vw xviii, p. 299-302).

In verscheidene brieven reageert m. op deze polemiek. In een brief aan J. Waltman Jr. d.d. 11 maart 1876, waarin m. Waltman bedankt voor toezending van de brochure van Loffelt, schrijft hij dat hij Loffelt wel dankbaar is voor zijn verdediging, maar dat hij toch niet helemaal tevreden is. Loffelt heeft weliswaar aangetoond dat Van Vloten een ‘beroerdeling’ is (‘Dit is wáár & veel erger dan Loffelt weten kan, maar ik weet het!)’, hij heeft echter niet aangetoond dat de ‘tegen my ingebrachte beschuldigingen onverdiend zyn’ (vw xviii, p. 295). Op 5 april 1876 noemt m. Van Vlotens kritiek op Loffelt in een brief aan G.L. Funke ‘foeigemeen’ (vw xviii, p. 331). m. haalt Loffelts brochure aan in een aantekening bij Idee 1055b (vw vi, p. 751).