LePlay, Pierre Guillaume Frédéric-

1806-1882, Frans mijnbouwingenieur en econoom, hoogleraar aan de mijnschool te Parijs en later onderdirecteur van deze school. In 1867 werd hij tot senator benoemd. Hij werd bekend door zijn studie van de toestand van de arbeidersgezinnen in de verschillende landen van Europa, die hij in 1855 publiceerde onder de titel Les Ouvriers Européens. (1855). LePlay ijvert hierin voor sociale hervormingen.

In Idee 451 vestigt m. de aandacht op dit werk in zijn betoog over het *welzijn des volks. Hij benadrukt hierin de betrouwbaarheid van LePlays onderzoek en citeert passages uit diens werk (vw iii, p. 103 e.v.).