Laar, J.J. van-

1860-1938, marine-officier en later leraar te Middelburg. Gaf in 1887 zijn Register op de Ideeën van Multatuli (Rotterdam: Elsevier) uit. In hetzelfde jaar schreef hij het artikel ‘Multatuli’ in het herdenkingsnummmer van De Dageraad (nr. 9, p. 186).

Met de artikelen ‘Multatuli in den Gids’ (De Amsterdammer, 1888, nr. 578, p. 4-5) en ‘Nog eens Multatuli en het Wetenschappelijk Knaagdier’ (De Lantaarn, 1888, nr. 19, p. 149-150) verdedigde hij m. tegen Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Eene ziektegeschiedenis van *Th. Swart Abrahamsz.

Verder schreef hij Het systeem der wetenschappen (Amsterdam, 1887) met beschouwingen over middelbaar en wetenschappelijk onderwijs. Van zijn Leerboek der Algebra (2 dln., Leiden, 1890), werd het eerste deel ingetrokken, omdat daarin stukken uit de werken van J. Versluys waren geplagieerd. Ook in het tweede deel was veel dat hij bij andere auteurs gehaald had.