Koning, David-

1820-1876, muziekleraar en componist. Edu logeerde bij hem in de periode 1865-1866 toen het m. financieel erg slecht ging. m. heeft Koning waarschijnlijk leren kennen via van hun beider belangstelling voor de etymologie, m. bracht ook zijn nicht *Sietske Abrahamsz met Koning in contact; zij werd huisonderwijzeres van diens kinderen en daarmee ook van Edu.

(Lit. J. Kortenhorst, Multatuli en David Koning, Den Haag, 1968).