Kok, Abraham Seyne-

Amsterdam 1831 - 's-Gravenhage 1915, leraar te Tilburg. Hij vervulde verschillende betrekkingen in het lager en later ook in het middelbaar onderwijs. Daarnaast publiceerde hij vertalingen van Dante's Divina Commedia, Shakespeare's werken, Caldérons Het leven is een droom en Byrons Caïn, en in 1899 de studie Van dichters en schrijvers (2 dln.).

Hij was een groot bewonderaar van m., over wie hij verscheidene artikelen in tijdschriften publiceerde. In 1903 verscheen van zijn hand Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken. Hij beschrijft hierin zijn eerste ontmoeting met m., ten huize van d'Ablaing van Giessenburg in het jaar 1861 (a.w., p. 35-36). Zij hebben elkaar daarna nog enkele malen ontmoet (onder meer bij een lezing van m. in Breda op 30 maart 1878). Hun correspondentie is hartelijk en vertrouwelijk; in 1882 was Kok nauw betrokken bij de organisatie van het *Huldeblijk.