Kinderpoëzie

‘Kinderpoëzie - d.i. poëzie voor kinderen - bestaat niet’, aldus m. in een aantekening bij de Japanse Gesprekken. Aanleiding voor deze opmerking is het feit dat *Beets partij getrokken heeft voor de kinderpoëzie van *Van Alphen. Wie meent dat kinderpoëzie wel bestaat, vervolgt m., ‘heeft noch van poëzie, noch van kinderen verstand’ (vw iii, p. 28). In een noot bij Idee 451 wordt het maken van kindergedichtjes gehekeld. ‘Die dingen hebben wortels nodig, waaruit zy groeien. Ze moeten ontstaan, en kunnen niet op kommando vervaardigd worden.’ (vw ii, p. 387).