Julia

1. de beminde van Romeo in de Nederlandse vertaling van Romeo and Juliet van *Shakespeare. ‘Julia's min’, wordt genoemd in m.'s verhandeling over het toneel (brief aan J.N. van Hall d.d. 27 december 1875, vw xviii, p. 155) en als ‘min van Juliet’ in Idee 1049 (vw vi, p. 424).

2. dochter van keizer Augustus, werd in 2 n.Chr. uit Rome verbannen vanwege haar zedeloze leven.

*Ovidius