Jolles, Jolie Albertus-

1814-1882, advocaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland, in 1861 minister van de Hervormde Eredienst, vanaf 1862 lid van de Hoge Raad en van 1871 tot 1872 minister van Justitie onder het kabinet Thorbecke-Van Bosse.

In Idee 986 schrijft m. dat Jolles bij de begrafenis van *Thorbecke in 1872, 'n vreemd werk [deed], toen-i by dat graf het certificaat van Thorbecke's onaangevochten ordinairheid overlegde’ (vw vi, p. 169). Hij doelt hier op een briefje van Thorbecke aan Jolles, waarin deze hij zou hebben geschreven in God te geloven (Idee 968, vw vi, p. 168-169; cf. noot bij Idee 452, vw iii, p. 405). Eén van m.'s grafschriften op Thorbecke luidt:

‘Lief van Jolles, dat-me 'n certificaat van “Geloof” heeft gegeven./'t Was 'n afgedrie... dokterse toer, onder ons gezegd en gebleven.’ (vw vi, p. 184)