Hucht, Jan Pieter van der-

1797-1846, trouwde in oktober 1823 met Johanna Constantia Wilhelmina Lulofs (1796-1856), neef en voogd van Everdina (Tine) van Wijnbergen. In 1837 nam hij Tine en haar zusters in zijn gezin op; in 1845 vertrok Van der Hucht met het hele gezin naar Indië, waar zijn broer Willem beheerder was van de koffie- en thee-onderneming op Parakan Salak in de Preanger.

Toen de spanningen door haar omgang met dd. op Parakan Salak hoog opliepen, vertrok Tine met haar jongste zuster naar dd.'s vriend *John Obdam in Tjiandjoer, bij wie ze tot haar huwelijk op 10 april 1846 logeerde.