Obdam, John-

geb. ca. 1806, controleur te Tjiandjoer (Tjanjor), vriend van dd. Van februari 1846 tot 10 april van dat jaar logeerde Tine bij hem voordat het huwelijk tussen haar en dd. in Tjiandjoer gesloten werd (brief aan Tine d.d. 7 maart 1846, vw viii, p. 648; cf. aantekening van Mimi, vw xv, p. 517). Obdam was getuige bij hun huwelijk (huwelijksakte, vw viii, p. 674-675). Uit bovengenoemde brief van dd. blijkt dat Mevrouw Obdam een Indische was. dd. vraagt zich af of Tine het op den duur met haar zal kunnen vinden, want ‘hoe wèl zij is opgevoed (voor Indië) is toch de kloof tusschen indische en Europesche denkbeelden niet weg tenemen.’ (vw viii, p. 649).