Holm

personage uit *De Bruid daarboven J. Saks geeft in Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren (Rotterdam, 1937, p. 72-73) aan dat het model van Holm terug te vinden is in de burgerman Saint-Preux uit Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761) van *Rousseau. Hij laat zien dat beide personages tot in enkele details gelijken. Saint-Preux zegt bijvoorbeeld, wanneer hij Julie voor zich meent te hebben gewonnen: ‘Puissances du ciel! J'avais un âme pour la douleur, donnez-m'en une pour la félicité!’; (Fr. Hemelse machten! mijn ziel was gewend aan smart, went haar ook aan gelukzaligheid!) wanneer Holm denkt Caroline verloren te hebben, zegt zij: ‘En gij, Hemelsche Magten, laat het gebroken hart van den zoon tot voldoening strekken van de zonden des vaders...’. Volgens Saks heeft m. wel de ‘donkere partijen’ van het voorbeeld ‘aangedikt’.