Hoeven, Johannes van der-

1851-1882, kunsthandelaar en boekhandelaar-uitgever te Rotterdam, m. raakte met hem bevriend in 1878, het jaar waarin *Tandem werd opgericht. Blijkens een kasboekje in het Multatuli-Museum kon men in Rotterdam hiervoor bij Van der Hoeven terecht (vw xix, p. 27). Samen met de Parijse uitgever E. Dentu gaf Van der Hoeven in 1876 de eerste Franse vertaling van de Max Havelaar uit.

Een groot aantal van de brieven van m. aan Van der Hoeven gaat over zijn zoon *Edu, die enige tijd bij Van der Hoeven heeft gewerkt. In 1937 werd deze correspondentie door Menno ter Braak gepubliceerd en ingeleid onder de titel Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.