Groen van Prinsterer, Guillaume-

1801-1876, Nederlands politicus en historicus, prominent vertegenwoordiger van het Reveil en grondlegger van de anti-revolutionaire richting in de politiek. Lid van de Tweede Kamer in de perioden 1849-1857 en 1862-1866, waar hij zich tegen Thorbecke richtte.

In Idee 135 nog aangevallen (vw iii, p. 353), lijkt in Idee 313 de haat tegen Thorbecke m. tot een zekere waardering van Groen van Prinsterer te leiden (vw iii, p. 503-504). Groen van Prinsterer werkte vele jaren aan de uitgave van de bronnenpublikatie Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (14 dln., 1835-1861). Deze publikatie wordt door m. genoemd als bron voor de bewering dat Willem de Zwijger weliswaar Frans en Spaans sprak, maar geen Hollands (Pruisen en Nederland, vw iv, p. 18). *F.A. van Hall