Gras, Antoine Jean le-

1838-1899, werd opgeleid voor onderwijzer, maar kwam via het amateurtoneel bij het beroepstoneel, waar hij zich ontwikkelde tot één der bekwaamste regisseurs van zijn tijd. Hij was een pionier van het burgerlijk realisme. Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan het gezelschap Albregt en Van Ollefen, richtte hij eind 1874 samen met *W. van Zuylen en *J.M. Haspels de Nieuwe Rotterdamse Schouwburgvereniging op.

In 1875 bracht dit gezelschap Vorstenschool voor het eerst ten tonele. Le Gras vervulde hierin de rol van Von Schukenscheuer. *Mina Krüseman, die zich had ingezet voor de opvoering van het stuk, vervulde de rol van koningin Louise. Koning George werd gespeeld door *D.J.A. Haspels en Van Huisde werd door J.M. Haspels gespeeld (*Vorstenschool).

m. was bijzonder tevreden over het toneelgezelschap Le Gras, Haspels & Van Zuylen. Jaren na de opvoeringen schrijft hij nog aan G.L. Funke:

nooit is er met eenig lid van 't Gezelschap of van de Directie 'n onaangenaam woord gewisseld. Tot heden toe is nog altyd de verhouding met al de personen die in de aanraking betrokken waren, allervriendelykst, met sommigen zelfs hartelyk.’ (7 juli 1885, vw xxiii, p. 397)