Fongers, Simon-

zaakwaarnemer te Haarlem. In 1854 werd hij samen met *jhr. M. Salvador wegens laster tegen de gemeentesecretaris van Haarlem in een geruchtmakend proces veroordeeld.

Op deze veroordeling zinspeelt m. in Idee 154, waarin hij de staatsman Thorbecke vraagt hoe deze het niet nakomen van zijn partijprogram kan verantwoorden tegenover kiezers als Fongers (vw iii, p. 153-154).