Duursma, Aaltje

geb. ca. 1850, één van de meer eenvoudige Multatulianen. Zij woonde in Drachten, ‘adres Dirk Duursma C. 41 bij de sluis te Zuider Dragten’. Zij ontving van *H. Huisman de werken van m. Na zijn dood wendde zij zich in maart 1873 tot m.'s uitgever G.L. Funke, met het verzoek om toezending van de vijfde bundel Ideeën (vw xv, p. 663, zie ook de twee volgende brieven op p. 674 en 693). Haar onbeholpen schrijfstijl amuseerde Funke, die de brieven daarom aan m. ter lezing stuurde. Deze reageerde in een brief aan Funke van 8 maart 1873: ‘'n kurieus stuk! Laat 'n “schryver” eens zooiets verzinnen! Daar zou zelfs de... geniale Multatuli tekortschieten.’ (vw xv, p. 668).