Dickelman, Jean H.-

ambtenaar in Indiƫ, overleed in 1850 te Pasoeroean. Hij was achtereenvolgens assistent-resident te Buitenzorg (1820), Probolingo, Malang en Krawang (1845). In 1847 werd hij eervol uit 's lands dienst ontslagen. Mimi schrijft dat hij zich in Malang zeer verdienstelijk had gemaakt bij de koffiecultuur, maar door intriges werd overgeplaatst naar Krawang, waar dd. in september 1845 werd heengestuurd om een achterstand in de administratie bij te werken (Brieven wb i, p. 13). Dickelman raakte er aan de drank en zag dd. voor een spion aan. Toen deze in december uit *Poerwakarta vertrok, kreeg hij van Dickelman wel een fraai getuigschrift mee (vw viii, p. 599).