Burgh, Annetje van der-

Tijdens zijn Europese verlof ontmoette m. in de zomer van 1853 bij Tines tante Adriana van Heijst-Graevestein, haar zoon Hendrik. Die was ernstig verliefd op de zestienjarige Annetje van der Burgh, wier ‘gouverneur’ hij, na een mislukte studie, geworden was. Hun huwelijk werd door haar moeder getraineerd. m. besloot Annetje voor Hendrik te schaken. In de tweede helft van september 1853 reisde hij met haar naar Haarlem, waar zij bij de familie *A.C. Kruseman werd ondergebracht. De volgende dag ontmoetten de twee geliefden elkaar en op 9 november werd, met toestemming van de wederzijdse familie, het huwelijk gesloten.

(Lit. J. Kortenhorst ‘Eduard Douwes Dekker in Den Haag’, in: Jaarboek ‘Die Haghe’, 1969, p. 77-81 en J. Kortenhorst, ‘Multatuli met eene gemeene slet in Haarlem’, in: Over Multatuli, 1983, nr. 11, p. 23-29)