Brussel, A. van-

ps. van A.A. Thiery Visscher, redacteur van het tijdschrift Asmodée. In 1862 publiceerde hij n.a.v. m.'s Ideeën zijn Ideeën van Multafero (Asmodée, 1867, nr. 36-38 en 40). In een advertentie (Multatuli-Museum) wordt het boekje verkrijgbaar gesteld bij M.E. Broekman, Lepelstraat 62 te Amsterdam. Enkele van de in totaal 224 ‘bokkesprongen’ luiden: ‘1. Mijne idéeën zijn de bokkesprongen mijner ziel.’; ‘44. Sommige vrouwen zijn niet wel, als zij niet ziek zijn.’; ‘135. Er zijn tweeërlei verstandige menschen: De eenen overleggen en handelen, en de anderen handelen en leggen over’.

m. schrijft hierover op 26 september 1867 aan C. Busken Huet:

‘Ondankbaar ben ik! Want zie, in de Asmodee vind ik zekeren Multafero, die over “godsdienstery” spreekt. t Is waar hy zegt er niet by: “zooals de onsterfelyke Multatuli 't noemt.” Doch dat raadt de geneigde lezer.’ (vw xii, p. 438)

Op 1 december 1870 publiceert Van Brussel n.a.v. het rumoer rond de Multatuli-Commissie (*Multatuli-Commissie 3), het artikel ‘'t Multatuli-fonds’ (Asmodée; vw xiv, p. 249) waarin hij zich afvraagt of m. zich niet ten onrechte als martelaar opwerpt.