Brief aan de kiezers te Amsterdam

titel van een brochure van m., in 1859 uitgegeven door J. de Ruyter (vw x, p. 170). De volledige titel luidt: Brief aan de kiezers te Amsterdam, omtrent de keuze van een afgevaardigde, in verband met Indische specialiteiten en batige saldo's. m. schrijft hierin onder meer dat er vaak onwaarheden zijn in de gegevens die door het Ministerie van Koloniën aan de Kamer overhandigd worden. Daarbij houdt men de Kamer vaak bezig met onderwerpen die de aandacht afleiden van belangrijke zaken. Hij gelooft:

‘dat er een man nodig is van studie, maar niet van studie alleen, een man van praktyk, doch niet alleen van praktyk (...) een man, die het goede voorstaat door het streven naar waarheid (...) iemand eindelyk, die ondervinding heeft, bekwaamheid, moed, en, dit vooral, een man, die een hart bezit!...’ (vw i, p. 448)

De brief werd later integraal opgenomen in *‘Aan de Stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel’.