Bosscha, Johannes-

1797-1874, hoogleraar geschiedenis en letterkunde aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda sedert de oprichting ervan in 1828. Hij publiceerde Neêrlands Heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in deze dagen (1834-1856) en Het Leven van Willem den Tweeden (1852). In 1838 werd hij de opvolger van D.J. van Lennep aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In 1853, na de aprilbeweging, werd hij conservatief lid van de Tweede Kamer, van 1858 tot 1861 was hij minister van de Hervormde Eredienst. Zijn geschrift Pruisen en Nederland, een woord van J. Bosscha (oud-minister) aan zijne landgenooten (1866), leidde tot een schriftelijke reactie van m., getiteld Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruisen en Nederland (1867), waarmee hij Bosscha's publikatie in een klap onsterfelijk maakte.

*Pruisen en Nederland