Blumenthal

bankier te Venetië. Hij had een onechte dochter op kostschool in Padua, door wier bemiddeling de jonge *Edu een betrekking kreeg op Blumenthals kantoor. Aan Potgieter schrijft *Stéphanie Omboni-Etzerodt op 29 januari 1873 dat Edu het bij Blumenthal bijzonder naar zijn zin heeft (vw xv, p. 589-590). Toen Edu's verdiensten vermeerderden, voegden Tine en Nonnie zich in 1873 bij hem in Venetië. Zij leefden daar voornamelijk van zijn salaris, 150 francs per maand (brief van Stéphanie Omboni aan Potgieter d.d. 21 november 1873, vw xvi, p. 302). Ook na de dood van zijn moeder bleef Edu nog enkele jaren in dienst van de ‘banco Blumenthal’, totdat zijn vader hem, na enkele vergeefse pogingen, in 1877 eindelijk zover kon krijgen zijn ontslag te nemen. Edu kwam toen tijdelijk bij hem en zijn inmiddels wettige echtgenote Mimi wonen.